Co to je?

Historie

T-mobile G1

První mobilní telefon se systémem Android

Říjen 2008

Cupcake

Android 1.5

Donut

Android 1.6

Eclair

Android 2.0

Froyo

Android 2.2

Gingerbread

Android 2.3

Honeycomb

Android 3.0

Ice Cream Sandwich

Android 4.0

Jelly Bean

Android 4.1

KitKat

Android 4.4

Architektura OS je rozdělena do 5 vrstev

1. Jádro OS

Vrstva mezi hardwarem a zbytkem softwaru

Je postaveno na jádře systému Linux

2. Android Application Framework

Knihovny napsané v jazyce C a C++

Media Libraries - Přehrávání video a audio formátů

OpenSSL – Secure sockets layer

OpenGL – Knihovna na vykreslování 3D grafiky

3. Android Runtime

Dalvik

Virtuální stroj pro běh aplikací

4. Application framework

Poskytuje přístup ke službám pro použití v aplikacích

Sada prvků View - Prvky pro sestavení UI

Content providers - Přístup k obsahu jiných aplikací

Notification manager - Umožňuje zobrazení upozornění ve stavovém řádku

5. Aplikace

Předinstalované i stažené z Google Play

Děkuji za pozornost

Zdroje:

Andrid logo

Google logo

Google Play logo

T-mobile G1 obrázek

Android 1.5 logo

Android 1.6 logo

Android 2.0 logo

Android 2.2 logo

Android 2.3 logo

Android 3.0 logo

Android 4.0 logo

Android 4.1 logo

Android 4.4 logo

Graf verzí Androidu

Linux logo

Informace o Androidu

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich